OVER ONS

Smart life is een term die steeds belangrijker wordt in onze samenleving.  Smart mobility, smart environment, smart health, … In zo goed als alle segmenten van onze maatschappij groeit meer en meer de nood aan geautomatiseerde processen en aangepaste technologie om mensen, objecten en locaties met elkaar te verbinden. In een niet zo verre toekomst zal alles en iedereen “smart” en geconnecteerd zijn.

Wij, bij WOW-Solutions, zijn ons meer dan bewust van deze tendens en zijn helemaal klaar om ons steentje bij te dragen aan deze toekomst. Dit doen we door vandaag in verschillende markten totaaloplossingen aan te bieden voor een slimmere, geconnecteerde en meer efficiënte maatschappij.

Op dit moment ligt onze focus op innovatieve, turn-key oplossingen voor slimme mobiliteit, infrastructuur, IoT en toerisme. Onze technologie is echter ook toepasbaar op vele andere domeinen. Via gebruiksvriendelijke apps en een overzichtelijke web interface kan u uw assets zoals objecten of voertuigen eenvoudig beheren, en exploiteren en laten reserveren en rapporteren.

ONZE MISSIE EN VISIE

Onze visie is dat alles en iedereen binnenkort geconnecteerd zal zijn. Dit is op dit moment al zichtbaar en zal in de toekomst steeds verder gedreven worden. Ons doel is om bij te dragen aan deze geconnecteerde wereld, zonder de individuele consument uit het oog te verliezen. Wij zien het als onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen controle heeft over zijn of haar connecties.

ONZE WERKWIJZE

Om dit te bereiken hebben wij ons ontwikkeld tot een B2B oplossingenbedrijf en denken we zoveel mogelijk mee met overheden, steden, gemeentes, bedrijven en natuurlijk de eindgebruikers.

We willen o.a. naar een nieuwe vorm van multi-mobiliteit, waarbij verschillende aanbieders en transportmodi zoveel mogelijk geïntegreerd zijn. Zo helpen we bouwen aan een nieuwe mobiliteit die de gebruikerservaring en -behoeftes centraal plaatst. Gebruiksvriendelijkheid en eenvoud staan voorop. Idealiter vindt en boekt de consument heel het mobiliteitsaanbod in één app.

Aan de hand van uw behoeften, maken we een functionele analyse op en stellen een oplossing voor volledig op uw maat. Onze technologie is opgebouwd uit modules die als een geheel of afzonderlijk geconfigureerd kunnen worden.

Onze turn-key oplossingen zijn inclusief voertuigen, laadpalen of stallingen, maar wij zijn ook in staat om uw eigen hardware te connecteren. Ook integratie met bestaande software pakketten is mogelijk voor white label toepassingen.

Met onze WOW-oplossingen streven we naar 100% klantentevredenheid!